ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556

วันที่โพสต์: 5 ก.ค. 2013, 12:10:19

โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี แจ้งกำหนดการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น.

ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี(คณะครูนำแบบประเมินมาตรฐานนักเรียนมาด้วย)