ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน — 17 พ.ย. 2018, 1:59:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน — 15 พ.ย. 2018, 1:56:46

ประกาศโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี — 2 พ.ย. 2018, 5:52:24

กำหนดเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 — 26 ต.ค. 2014, 0:45:13

ต้อนรับครูต่างชาติ — 29 มิ.ย. 2014, 9:24:58

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 — 8 พ.ค. 2014, 7:12:48

การประเมินภายนอก รอบ 3 — 22 ธ.ค. 2013, 7:19:47

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 — 5 ก.ค. 2013, 12:10:19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน — 14 พ.ค. 2013, 5:47:34

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 — 9 พ.ค. 2013, 3:56:33

เผลแพร่ผลงานทางวิชาการ — 23 พ.ย. 2012, 8:30:24

งานคืนสู่เย้า — 10 ก.ค. 2012, 7:17:30

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา — 5 ก.ค. 2012, 2:16:31

รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน — 16 มิ.ย. 2012, 8:10:43

ข่าวสาร — 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11