กำหนดเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

วันที่โพสต์: 26 ต.ค. 2014, 0:45:13

โรงเรียนศรีสว่างสามัคคีมีกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗