นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศรีสว่างสามัคคี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนที่

อบรมการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ป้องกันโควิด19

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

พบเพื่อนครู

กีฬาสานสัมพันธ์วันครู

ปี 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันครู ปี 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ปฎิทิน